Hướng dẫn BOT gửi tin nhắn tự động về Facebook Messenger

Hiện nay có khá nhiều giải pháp giúp tích hợp từ các bên thứ 3 giúp cho các Dịch vụ Thiết Kế Website Bán Hàng có thể dễ dàng gửi các thông tin hoặc đơn hàng về các ứng dụng trên trên điện thoại như: … Đọc tiếp Hướng dẫn BOT gửi tin nhắn tự động về Facebook Messenger