Chính sách hoàn tiền

1. Chính sách hoàn tiền

  • Hoàn tiền 100% hợp đồng thiết kế website nếu hợp đồng chưa được triển khai và khách hàng không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký.
  • Chỉ áp dụng với dịch vụ thiết kế website.
  • Không áp dụng đối với dịch vụ Hosting / VPS, dịch vụ tên miền, dịch vụ bảo trì website, dịch vụ viết nội dung website.
    Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán phí chuyển tiền và các chi phí hành chính liên quan (nếu có).

 

Loại hình dịch vụ không được hoàn tiền dưới bất kỳ hình thức nào:

Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
Cùng tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
Cùng số điện thoại đăng ký.

2. Điều kiện hoàn tiền

Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền một lần duy nhất đối với mỗi loại hình dịch vụ trong diện được phép hoàn tiền.

Nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
Cùng tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
Cùng số điện thoại đăng ký.
Yêu cầu hoàn tiền bị từ chối nếu khách hàng bị ngừng cung cấp dịch vụ vì vi phạm quy định sử dụng của Phong Mỹ

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM ?

Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng nên chúng tôi hiểu rằng: hỗ trợ thông tin chính xác & nhanh chóng là điều cực kỳ quan trọng.
Nếu bạn cần sự trợ giúp chúng tôi sẵn sàng phục vụ.