Cloud VPS

VPS được sao lưu hàng tuần, đảm bảo an toàn dữ liệu cho khách hàng. Miễn phí DirectAdmin Litespeed.

99% Uptime hệ thống
Hỗ trợ online 24/7
Ảo hóa LXC & KMV
DirectAdmin Litespeed

BẢNG GIÁ CLOUD VPS

Bảng giá Cloud VPS tại Phong Mỹ Design, nay đã có thêm gói Mini giá cực chất.

Cloud Server 01
CPU: 2 Core
SSD:
RAM: 2048 MB
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux
Backup: Hàng tuần
160,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 02
CPU: 2 core
SSD:
RAM: 3072 MB
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
250,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 03
CPU: 3 core
SSD:
RAM: 4096 MB
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
360,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 04
CPU: 4 core
SSD:
RAM: 6G
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
550,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 05
CPU: 5 core
SSD:
RAM: 8G
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
1,200,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 07
CPU: 8 core
SSD:
RAM: 32G
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
2,500,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 06
CPU: 6 core
SSD:
RAM: 16G
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
2,000,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 08
CPU: 16 core
SSD:
RAM: 64G
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
5,000,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

Cloud Server 00
CPU: 1 core
SSD:
RAM: 1024 MB
Panel:
Công nghệ ảo hóa:
Băng Thông: Không giới hạn
HDH: Linux
Backup: Hàng tuần
90,000đ x 12 Tháng

(Giá chưa bao gồm VAT)

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM ?

Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng nên chúng tôi hiểu rằng: hỗ trợ thông tin chính xác & nhanh chóng là điều cực kỳ quan trọng.
Nếu bạn cần sự trợ giúp chúng tôi sẵn sàng phục vụ.