[ Hướng Dẫn Active PHPStorm 2021 Thành Công ]

5/5 - (3 bình chọn)

PhpStorm là một IDE đa nền tảng, độc quyền (môi trường phát triển tích hợp) dành cho PHP được phát triển bởi công ty JetBrains. PhpStorm cung cấp một trình soạn thảo cho PHP, HTML và JavaScript với khả năng phân tích mã nhanh chóng, ngăn ngừa lỗi và tự động tái cấu trúc cho mã PHP và JavaScript. Việc active phpstorm hoặc crack phpstorm thông qua các công cụ là điều không nên, nếu bạn thực sự có điều kiện hãy mua key bản quyền để tôn trọng quyền tác giả.

Ngoài ra, PhpStorm còn cung cấp điều hướng dự án và mã nâng cao, tính năng giúp bạn dễ dàng xem các dự án, chế độ xem cấu trúc, xem mô tả về các điều khiển và trường, chuyển nhanh giữa các lớp, tệp, tập quán và phương thức.

Password giải nén nếu có: phongmy.vn

Giao diện khởi động PHPStorm 2021
Giao diện khởi động PHPStorm 2021

Tính năng của PhpStorm 2021

 • Trình chỉnh sửa PHP thông minh và nâng cao.
 • Hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ HTML, JavaScript và CSS khác nhau.
 • Tự động hoàn thành mã của nhiều mã ngôn ngữ lập trình khác nhau dựa trên DOM (viết tắt của Document Object Model và có nghĩa là mô hình hướng đối tượng của tài liệu).
 • Điều hướng mã (tìm kiếm và thay thế).
 • Khả năng gỡ lỗi trực quan và đồ họa.
 • Hỗ trợ đầy đủ SQL và cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ PHP, HTML, CSS, js và XML.
 • Chỉnh sửa mã trực tuyến và tức thì trong trình duyệt mà không cần tải lại
 • Tích hợp và hỗ trợ hệ thống kiểm soát phiên bản.
 • Cung cấp các phương tiện và công cụ để làm việc với các loại cơ sở dữ liệu khác nhau.
 • Hỗ trợ Google App Engine cho PHP.
 • Và nhiều cải tiến khác,…

Download Crack PhpStorm 2021.2.3 

Hướng dẫn cài đặt và Crack PHPStorm 2021

 • Tiến hành download PHPStorm mới nhất tại trang chủ – Download tại trang chủ
 • Giải nén thư mục – CrackJetBrainsBetterIntelliJ v1.20_phongmy.vn
 • Chạy file Block Host với quyền Admin
 • Chép file BetterIntelliJ-1.20.jar vào ổ đĩa C:\ hoặc D: hoặc E: tùy ý bạn
 • Tiếp theo bạn sẽ open PhpStorm lên và chọn Evaluate for free dành cho ai chưa cài PHPStorm lần nào. Còn ai đã cài mà bị hết hạn không thể vào PHPStorm được nữa thì tiến hành tắt Internet đi, sau đó chọn nhập Key bên dưới vào mục Activation code
Cách active khi Phpstorm đã bị hết hạn
Cách active khi Phpstorm đã bị hết hạn
FDZIAAVGQ5-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJGRFpJQUFWR1E1IiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi5rC45LmF5r+A5rS7IHd3d8K3YWppaHVvwrdjb20iLCJhc3NpZ25lZU5hbWUiOiIiLCJhc3NpZ25lZUVtYWlsIjoiIiwibGljZW5zZVJlc3RyaWN0aW9uIjoiIiwiY2hlY2tDb25jdXJyZW50VXNlIjpmYWxzZSwicHJvZHVjdHMiOlt7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IkRCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTExLTI0IiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiSUkiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJHTyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiRE0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTRiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IkNMIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTExLTI0IiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTMCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IkFDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTExLTI0IiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJSU1YiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiRFAiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUERCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTExLTI0IiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBXUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQU0kiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUENXTVAiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFBTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTExLTI0IiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBHTyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjEtMTEtMjQiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFJCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIxLTExLTI0IiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBTVyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJSUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMS0xMS0yNCIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfV0sIm1ldGFkYXRhIjoiMDEyMDIxMTAyNVBQQU0wMDAwMDUiLCJoYXNoIjoiMjcyNTUyMTEvMDotMTQ4MDc2NzA1NSIsImdyYWNlUGVyaW9kRGF5cyI6NywiYXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZSwiaXNBdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlfQ==-wdEd275wUbjmWTYefYPEgMf8hSeJqdIWv6fpTFCy8XFDQH0ogXlsPT6CcbYgTtdeX11lZ9mYb6LS53UN3PRlzyC2MxkwkE+h7zCmhOUCcP5LjQwIp1a6u8Z+qD6SpFL25fhpwatU5Hp0wD3SZYk31x4hMBZK0TWeCMV32NnPSsaXDR6IM9aj4N5ocWD57gszuhaPL7y1VGsR43bTAMyX7oJJx2z119WPhInOv7r7cSEYp36H4i9Q2kZh9mwbeKUe59xIBc0y373W4jZj+VEEWoCqBp8zcmj32iB1egsBpRnUR3Tp4zuGwz4bEnAtfmq3jRXlml6FGTpyAQ1FLs2T1A==-MIIETDCCAjSgAwIBAgIBDTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTIwMTAxOTA5MDU1M1oXDTIyMTAyMTA5MDU1M1owHzEdMBsGA1UEAwwUcHJvZDJ5LWZyb20tMjAyMDEwMTkwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDCP4uk4SlVdA5nuA3DQC+NsEnZS9npFnO0zrmMWcz1++q2UWJNuGTh0rwi+3fUJIArfvVh7gNtIp93rxjtrQAuf4/Fa6sySp4c32MeFACfC0q+oUoWebhOIaYTYUxm4LAZ355vzt8YeDPmvWKxA81udqEk4gU9NNAOz1Um5/8LyR8SGsSc4EDBRSjcMWMwMkYSauGqGcEUK8WhfplsyF61lKSOFA6VmfUmeDK15rUWWLbOMKgn2cxFA98A+s74T9Oo96CU7rp/umDXvhnyhAXSukw/qCGOVhwKR8B6aeDtoBWQgjnvMtPgOUPRTPkPGbwPwwDkvAHYiuKJ7Bd2wH7rAgMBAAGjgZkwgZYwCQYDVR0TBAIwADAdBgNVHQ4EFgQUJNoRIpb1hUHAk0foMSNM9MCEAv8wSAYDVR0jBEEwP4AUo562SGdCEjZBvW3gubSgUouX8bOhHKQaMBgxFjAUBgNVBAMMDUpldFByb2ZpbGUgQ0GCCQDSbLGDsoN54TATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDATALBgNVHQ8EBAMCBaAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAB2J1ysRudbkqmkUFK8xqhiZaYPd30TlmCmSAaGJ0eBpvkVeqA2jGYhAQRqFiAlFC63JKvWvRZO1iRuWCEfUMkdqQ9VQPXziE/BlsOIgrL6RlJfuFcEZ8TK3syIfIGQZNCxYhLLUuet2HE6LJYPQ5c0jH4kDooRpcVZ4rBxNwddpctUO2te9UU5/FjhioZQsPvd92qOTsV+8Cyl2fvNhNKD1Uu9ff5AkVIQn4JU23ozdB/R5oUlebwaTE6WZNBs+TA/qPj+5/wi9NH71WRB0hqUoLI2AKKyiPw++FtN4Su1vsdDlrAzDj9ILjpjJKA1ImuVcG329/WTYIKysZ1CWK3zATg9BeCUPAV1pQy8ToXOq+RSYen6winZ2OO93eyHv2Iw5kbn1dqfBw1BuTE29V2FJKicJSu8iEOpfoafwJISXmz1wnnWL3V/0NxTulfWsXugOoLfv0ZIBP1xH9kmf22jjQ2JiHhQZP7ZDsreRrOeIQ/c4yR8IQvMLfC0WKQqrHu5ZzXTH4NO3CwGWSlTY74kE91zXB5mwWAx1jig+UXYc2w4RkVhy0//lOmVya/PEepuuTTI4+UJwC7qbVlh5zfhj8oTNUXgN0AOc+Q0/WFPl1aw5VV/VrO8FCoB15lFVlpKaQ1Yh+DVU8ke+rt9Th0BCHXe0uZOEmH0nOnH/0onD
 • Sau khi vào được PHPStorm rồi thì tiến hành nhấn vào biểu tượng hình răng cưa -> Chọn Plugins như hình bên dưới.

cai dat plugin custom phpstorm phongmyvn1

cai dat plugin custom phpstorm phongmyvn2

Chọn file BetterIntelliJ-1.20.jar
Chọn file BetterIntelliJ-1.20.jar

 

 • Chọn tới file BetterIntelliJ-1.20.jar trong ổ C:\ để cài đặt Plugin
 • Nhấn Apply, bạn nhớ không khởi động lại PhpStorm
 • Vào menu Help-> “Edit Custom VM Options…”
 • Thêm dòng -javaagent:c:/BetterIntelliJ-1.20.jar ở phía cuối

edit custom vn

edit custom vn1

 • Khởi động lại PhpStorm sau đó vào menu Help -> Register
 • Chọn Add new License => Activation Code, nhập vào code trong file Readme
 • Vậy là đã hoàn tất việc crack phpstorm 2021 rồi đấy.

Thông tin liên hệ, hỗ trợ trực tuyến - PHONG MỸ DESIGN

CÔNG TY TNHH TMDV PHONG MỸ

Hotline / Zalo: 0973.01.02.58 - 0987.34.52.58

Email: info@phongmy.vn

Website: www.phongmy.vn

Địa chỉ: 160/10A Đ.ấp Thới Tây 2, ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp,H.Hóc Môn, TP.HCM

MST: 0316093547

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM ?

Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng nên chúng tôi hiểu rằng: hỗ trợ thông tin chính xác & nhanh chóng là điều cực kỳ quan trọng.
Nếu bạn cần sự trợ giúp chúng tôi sẵn sàng phục vụ.