[ Hướng dẫn thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce ]

3.7/5 - (3 bình chọn)

Mặc định trong sản phẩm Woocommerce có một số điều kiện hiện thị các sản phẩm đi kèm như: Sản phẩm liên quan, sản phẩm Cross sell, Upsell. Đây là 1 trong các bài hay trong mục thủ thuật WordPress, hãy cùng Phong Mỹ Design xem qua bài hướng dẫn thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce

Hướng dẫn thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce
Hướng dẫn thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce

 

Code thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce

Dưới đây là đoạn code hỗ trợ thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce. Bạn hãy xem đoạn code bên dưới đã đính kèm mô tả, lưu ý: thêm vào file functions.php

//SẢN PHẨM CÓ CÙNG MỨC GIÁ - BY PHONGMY.VN
function get_same_price_phongmyvn(){
  //get gia mac dinh woo 
  $get_meta = get_post_meta( get_the_ID(), '_price', true ); //get giá sản phẩm hiện tại
  $prmax = $get_meta + 500000; // giá max = giá sản phẩm hiện tại + 500k

  $loop = array(
      'post_status' => 'publish',
      'post_type' => 'product',
      'posts_per_page' => 4,
      'post__not_in' => array(get_the_ID()), 
      'meta_query' => array(
        array(
          'key' => '_price',
          'value' => array($get_meta, $prmax),
          'compare' => 'BETWEEN',
          'type' => 'NUMERIC'
        )
      )
    );

  $pttuanquery = new WP_Query($loop); 
    if ( $pttuanquery->have_posts() ) :
    echo '<h2>Sản phẩm cùng mức giá</h2>';
    echo '<div class="row large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-2 row-small">';
    while ( $pttuanquery->have_posts() ) : $pttuanquery->the_post();
      wc_get_template_part( 'content', 'product' );
    endwhile;
    wp_reset_postdata();
    echo '</div>';
    endif;
  }
  add_action('woocommerce_after_single_product_summary','get_same_price_phongmyvn',1);

Hiện tại đang get các sản phẩm có giá bằng với giá sản phẩm hiện tại cho đến chênh lệch 500,000đ. Bạn có thể tùy chỉnh số tiền này. Và Hook này bạn cũng có thể thay đổi – Xem Hook trang chi tiết

Kết quả sau khi thêm code, hãy truy cập vào trang chi tiết sản phẩm và xem thành quả nhé.

Thành quả thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce
Thành quả thêm sản phẩm cùng mức giá trong Woocommerce

Thông tin liên hệ, hỗ trợ trực tuyến - PHONG MỸ DESIGN

CÔNG TY TNHH TMDV PHONG MỸ

Hotline / Zalo: 0973.01.02.58 - 0987.34.52.58

Email: info@phongmy.vn

Website: www.phongmy.vn

Địa chỉ: 160/10A Đ.ấp Thới Tây 2, ấp Thới Tây 2, Xã Tân Hiệp,H.Hóc Môn, TP.HCM

MST: 0316093547

BẠN CẦN TƯ VẤN THÊM ?

Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng nên chúng tôi hiểu rằng: hỗ trợ thông tin chính xác & nhanh chóng là điều cực kỳ quan trọng.
Nếu bạn cần sự trợ giúp chúng tôi sẵn sàng phục vụ.